��erenk�y Kurye

��erenk�y Kurye, daha h�zl� ve ekonomik. ��erenk�y Kurye, �stanbul gibi b�y�k kentlerin trafik yo�unlu�unda otomobillerle ula��m�n zor oldu�u noktalara ��erenk�y moto kurye ekiplerince ula��r ve g�nderilerinizi tam zaman�nda teslim eder. ��erenk�y Kurye, bir Alp Kurye i�tiraki olup size 7/24 h�zl� ve ekonomik moto kurye hizmetini vermektedir.

Moto Kurye

Motorlu Kurye

Motorlu Kurye, moto kurye hizmetinde �stanbul'da bir noktadan di�er bir noktaya ula�t�r�lmas� gereken g�nderilerinizi i�erenk�y kurye lerle en k�sa s�rede ula�t�r�lmas�d�r.

Ekspres Kurye

Ekspres Kurye

Bu hizmette Ekspres Kurye g�nderilerinizi en k�sa s�rede masan�zdan al�p hi�bir adrese u�ramadan sizin belirtti�iniz adrese �zel olarak gidilip kurye teslimat� ger�ekle�ir.

Acil Kurye

Acil Kurye

Acil Kurye hizmeti ekspres kurye gibi yine sadece sizin acil g�nderiniz i�in hizmet veren en �ncelikli ve en h�zl� i�erenk�y moto kurye g�nderim t�r�d�r.

Gece Kurye

Gece Kurye

Gece Kurye hizmetinde evra��n�z� almak i�in 19:00'dan sonra n�bet�i kalan moto kuryelerden size en yak�n olan� y�nlendirilir ve evra��n�z� ald�ktan sonra h�zl� bir �ekilde teslim eder.

Arabal� Kurye

Arabal� Kurye

Arabal� Kurye hizmeti acil kuryelerin ta��yamayaca�� b�y�kl�k ve ebattaki g�nderiler i�indir. B�y�k boy koli veya a��r g�nderilerin ta��nmas�nda tercih edilen g�nderim t�r�d�r.

Yaya Kurye

Yaya Kurye

Yaya Kurye Kredi ve banka kartlar�, hesap ekstreleri, bro��r, katalog, dergi, s�reli yay�nlar, toplant� ve kutlama davetiyeleri gibi g�nderilerin birbirine yak�n noktalar aras�nda teslim edildi�i en ekonomik kurye hizmetidir.

Sosyal A�lar

��erenk�y Kurye Facebook ��erenk�y Kurye Twitter ��erenk�y Kurye Google+ ��erenk�y Kurye Pinterest ��erenk�y Kurye - Sitemap

Moto Kurye

�leti�im Bilgileri

Sayfa Ba��