Acil Kurye

Acil kurye hizmeti ekspres kurye gibi yine sadece sizin acil g�nderiniz i�in hizmet edecektir.


Sizin g�nderiniz yerine ula�madan ikinci bir i� yap�lmaz. Bu sayede g�nderiniz �stanbul i�i yak�n mesafede 45 dakika i�inde kuryelerimiz taraf�ndan al�n�r ve yerine ula�t�r�l�r.


Kuryemiz g�nderinizi teslim etti�inde size e-mail veya telefonla bilgi verilir. Acil ile normal kurye aras�ndaki fark nedir?


Acil moto kuryeler bilgili,becerili ve tecr�beli olduklar�ndan daha h�zl� olurlar ayr�ca motorlar� bak�ml� kendilerini kan�tlam�� motor kuryelerden se�ilirler aradaki fark budur.


Kurye Telefon

Acil Kurye

Sosyal A�lar

��erenk�y Kurye Facebook ��erenk�y Kurye Twitter ��erenk�y Kurye Google+ ��erenk�y Kurye Pinterest ��erenk�y Kurye - Sitemap

Moto Kurye

�leti�im Bilgileri

Sayfa Ba��