Arabal� Kurye

Arabal� kurye hizmeti motorlu kuryelerin ta��yamayaca�� b�y�kl�k ve ebattaki g�nderiler i�indir. B�y�k boy koli veya a��r g�nderilerin ta��nmas�nda tercih edilen g�nderim t�r�d�r.


Ara� kurye g�nderimi normal olan g�nderilerinizden farkl� olarak evra��n boyutu ve a��rl� fazla ise evra��n�z�n teslimat� ara�l� kurye ile teslimat yap�l�r.


Ara�l� kurye ile hert�rl� g�nderiniz yap�l�r evraklar�n�z de�erli e�yalar�n�z b�y�k hacimli g�nderileriniz vb . ara�l� kurye evraklar�n�z firmam�zdan g�nderilen bir ara�la evra��n�z sizin firman�zdan teslim al�n�r ve direkt olarak evra��n�z�n teslim olaca�� adrese g�t�r�l�p evra��n teslimat� yap�l�r ara� kurye de �cretlendirme ise normal g�nderinin 4 kat�d�r Ara�l� kuryeler g�n i�erisinde gelen sipari�ler �zerine adresinize y�nlendirilir.


Arabal� kurye fiyat tarifesi moto kurye fiyat�n�n 4 kat�d�r. Ancak 150 kg yada 250 desiden (uzunluk 130 cm 80 y�kseklik veya geni�lik s�n�r� vard�r) bu t�m kurye firmalar�nda ge�erli olmaktad�r gere�inden fazla b�y�k ve a��rl�k bak�m�ndan daha fazla a��r olan g�nderilerin �creti ara�l� kurye s�foru taraf�ndan belirlenir.


Kurye Telefon

Arabal� Kurye

Sosyal A�lar

��erenk�y Kurye Facebook ��erenk�y Kurye Twitter ��erenk�y Kurye Google+ ��erenk�y Kurye Pinterest ��erenk�y Kurye - Sitemap

Moto Kurye

�leti�im Bilgileri

Sayfa Ba��