Ekspres Kurye

Ekspres Kurye Bu hizmette motorlu kuryelerimiz g�nderilerinizi en k�sa s�rede masan�zdan al�p hi�bir adrese u�ramaks�z�n sizin belirtti�iniz adrese �zel olarak gidilerek g�nderi teslimat� ger�ekle�ir.


�ok acil g�nderilerinizde kullanman�z� tavsiye etti�imiz bu hizmette teslimat s�resi maksimum 45 dakikad�r. (Yol ve hava �artlar�na ba�l� de�i�iklik g�sterebilmektedir.)


G�nderiniz var ama zaman �ok k�s�tl� ve teslimat�n mutlaka yap�lmas� ve yeti�tirilmesi gerekli o zaman bizi aray�n ekpres motorlu kurye isteyin.


Kurye Telefon

Ekspres Kurye

Sosyal A�lar

��erenk�y Kurye Facebook ��erenk�y Kurye Twitter ��erenk�y Kurye Google+ ��erenk�y Kurye Pinterest ��erenk�y Kurye - Sitemap

Moto Kurye

�leti�im Bilgileri

Sayfa Ba��